Ansökan bygglov

Ni är fastighetsägare och byggherrar och därmed de som söker bygglov. Tiden för handläggning av ett bygglovsärende med kompletta handlingar varierar men ska enligt PBL ta högst 10 veckor.

Top