Beslut bygglov

Det är ni som sökande av bygglov som har kontakten med Byggnadsnämnden och får det skriftliga beslutet med godkända ritningar.

Top