Bygglovsritning och bygglovshandlingar

Country Homes tar fram bygglovsritningar som redovisar planritning, fasader, sektioner samt en situationsplan (tomtkarta/nybyggnadskarta) där föreslagen placering av huset finns inritat. Ritningarna tillsammans med en ansökan om bygglov drar igång hela processen med Byggnadsnämnden.

Top