Kontrollansvarig

Enligt Plan- & Bygglagen är ni som byggherre skyldig att anlita en Kontrollansvarig (KA). Denne ska utses i samband med bygglovsansökan.

Top