Markarbeten och grundläggning

Det första som sker på er tomt är markarbeten för huset och eventuell planering i övrigt för infart, trädgård. När markarbeten är slutförda görs grunden för huset.

Alla anbud som tas in för mark- och grundläggning måste baseras på fastställd situationsplan där byggnadshöjd och placering av byggnad är godkänd av Byggnadsnämnden.

Top