Markarbeten och grundläggning

Markarbeten är en av de svåraste kalkyleringar som kan göras. För att hamna rätt behövs väldigt många uppgifter. För att få rätt förutsättningar och för att Country Homes ska kunna ta fullt ansvar, genomför vi en markundersökning när vi anser att så behövs. Utifrån den undersökningen kan vi sammanställa omfattningen av de arbeten som krävs på just er tomt. I en första kalkyl kan vi lämna en uppskattning på markarbeten, som då ligger utanför Country Homes omfattning.

Top