1. Första möte

Tillsammans går vi igenom de idéer ni har om ert nya boende. Vad vi har för utgångsläge och förutsättningar.

Har ni redan tomtmark? Finns det redan bygglov?

Top