Produktionskostnadskalkyl – Helhet alla kända kostnader

Produktionskostnadskalkylen är en unik sammanställning över alla kända kostnader som rör din byggnation, varav Country Homes åtagande är en del. Tillsammans kompletterar vi produktionskostnadskalkylen med övriga kostnader.
Kalkylen är ett beslutsunderlag för dig och din bank.

Top