Slutbesiktning – Slutbesked

Pompa och ståt! Klang och jubelsång! Ert nya hem är färdigbyggt och det är dags för slutbesiktning! Helt enkelt ”examen”! Vid slutbesiktningen samlas vi kring just ert hus – en viktig dag för oss alla. Besiktningen utförs av en opartisk besiktningsman.

Innan ni kan flytta in i ert hus ska ni tillsammans med Byggnadsnämnden och er kontrollansvarige ha ett slutsamråd i huset. Till slutsamrådet skall alla funktionskontroller och intyg vara utförda och utfärdade. Därefter utfärdar Byggnadsnämnden ett slutbesked.

Top