Startbesked – Definitiv tidplan

Bygget får inte starta förrän Byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Det är först då vi kan ta fram en definitiv tidplan. Därefter beställs tid hos kommunen för utsättning av huset på er tomt.

Top