Steg för steg

1# Första Möte 

2# Tomten - all planering utgår från din tomt

3# Ekonomi och förutsättningar

4# Markarbeten och grundläggning

5# Offert Country Homes 

6# Produktionskostnads-kalkyl - Helhet kostnader

7#  Kontrakt 

8# Ritningar & Handlingar

9# Kontrollansvarig

10# Ansökan bygglov

11# Beslut bygglov

12# Slutbeställning - Projektgenomgång

13# Projektering och tillverkning

14# Leveransplanering - Preliminär tidplan

15# Startbesked - Definitiv tidplan

16# Markarbeten och grundläggning

17# Stomleverans

18# Entreprenadarbeten - Byggmöten

19# Slutbesiktning - Slutbesked

20# Inflyttning !!

Top